Άμεσο μάρκετινγκ

4308Γεώργακας, Κωνσταντίνος Γ.

abc7912

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Άμεσο μάρκετινγκ

Group-73.png
4308Γεώργακας, Κωνσταντίνος Γ.
Αθήνα:Έλλην,1996
Οικονομία, Μάρκετινγκ, Δωρεά 2017
9602862297
ΕΛ