Αριστοτέλης: περί ψυχής

2204Αριστοτέλης;μετάφραση Ι.Σ. Χριστοδούλου384322

abc7287

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Αριστοτέλης: περί ψυχής

Group-73.png
2204Αριστοτέλης;μετάφραση Ι.Σ. Χριστοδούλου384322
Θεσσαλονίκη:Ζήτρος,2003
Συλλογή αρχαία ελληνική φιλοσοφία, Δωρεά 2021
9789607760319
ΕΛ