Αριστοτέλους: περί ποιητικής

2204Αριστοτέλης; μετάφραση Σίμου Μένανδρου384322

abc3984

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Αριστοτέλους: περί ποιητικής

Group-73.png
2204Αριστοτέλης; μετάφραση Σίμου Μένανδρου384322
Αθήνα:Βιβλιοπωλείον της Εστίας,2017
Συλλογή αρχαία ελληνική φιλοσοφία, Δωρεά 2019
9789600516692
ΕΛ