Δικαιώματα του ανθρώπου: ερωτήσεις και απαντήσεις

2211Levin, Leah (Leah Sarah); μετάφραση Π. ΝάσκουΠερράκη

abc4001

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Δικαιώματα του ανθρώπου: ερωτήσεις και απαντήσεις

Group-73.png
2211Levin, Leah (Leah Sarah); μετάφραση Π. ΝάσκουΠερράκη
Αθήνα:Θέμις,2013
Συλλογή κοινωνιολογία, Δωρεά 2017
9789609664301
ΕΛ