Η αθανασία

757Kundera, Milan, 1929; μετάφραση Κατερίνα Δασκαλάκη

abc1530

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Η αθανασία

Group-73.png
757Kundera, Milan, 1929; μετάφραση Κατερίνα Δασκαλάκη
Αθήνα:Βιβλιοπωλείον της <>,1991
Ξένη τσεχική λογοτεχνία, μυθιστόρημα, Δωρεά 2017
960050332Χ
ΕΛ