Η Κλωντίν στο Σαίν Κλαίρ

Blyton, Enid Μετάφραση: Γιάννης Θωμόπουλος

751

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Η Κλωντίν στο Σαίν Κλαίρ

Group-73.png
Blyton, Enid Μετάφραση: Γιάννης Θωμόπουλος
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Μια σειρά χαρακτηριστικοί τύποι κοριτσιών και διδασκαλισσών, που αναδείχνονται μέσα από διάφορα σπαρταριστά επεισόδια και καταστάσεις, προβάλλουν σαν θετικά ή αρνητικά πρότυπα, σαν χτυπητά παραδείγματα για μίμηση ή αποφυγή…