Η μνήμη του προσφυγικού ελληνισμού : Τα ανεγερθέντα μνημεία στην Ελλάδα (19362004) = La mémoire de l'hellénisme réfugié : Les monuments commémoratifs en Grèce (19362004)

1860Bruneau, Michel...[κ.ά.]

abc3354

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Η μνήμη του προσφυγικού ελληνισμού : Τα ανεγερθέντα μνημεία στην Ελλάδα (19362004) = La mémoire de l’hellénisme réfugié : Les monuments commémoratifs en Grèce (19362004)

Group-73.png
1860Bruneau, Michel…[κ.ά.]
Θεσσαλονίκη:Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.,c2004
Πρόσφυγες , Μικρά Ασία Πόντος, Ιστορία, Μνημεία, Ελλάς, Δωρεά 2018
9603437522
ΕΛ