Η οικογένεια και το σχολείο: μια συστηματική προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα

2137Dowling, Emilia...[κ.α.]; μετάφραση Ιωάννα ΜπίμπουΝάκου

abc3885

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Η οικογένεια και το σχολείο: μια συστηματική προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα

Group-73.png
2137Dowling, Emilia…[κ.α.]; μετάφραση Ιωάννα ΜπίμπουΝάκου
Αθήνα:Gutenberg,2001
Παιδιά Ψυχολογία, Δωρεά 2019
960010901X
ΕΛ