Η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου: ακολουθώντας τον Αλέξανδρο 2300 χρόνια μετά

2285Ζαφειροπούλου, Σιμόνη

abc4121

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου: ακολουθώντας τον Αλέξανδρο 2300 χρόνια μετά

Group-73.png
2285Ζαφειροπούλου, Σιμόνη
Αθήνα:Μίλητος,2014
Ιστορία, Ελλάδα, Αλέξανδρος ο Μέγας, 356323 π.Χ., Δωρεά 2018
9789604646104
ΕΛ