Η συναισθηματική νοημοσύνη: Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ

1722Goleman, Daniel; μετάφραση Άννα Παπασταύρου

abc3182

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Η συναισθηματική νοημοσύνη: Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ

Group-73.png
1722Goleman, Daniel; μετάφραση Άννα Παπασταύρου
Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα,1998
Ψυχολογία, Συμβουλευτική, Δωρεά 2018
9603442305
ΕΛ