Κάποιο...χαμόγελο

Sagan, Fransoise μετάφραση, Αριδαίος

310

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Κάποιο…χαμόγελο

Group-73.png
Sagan, Fransoise μετάφραση, Αριδαίος
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Στο βιβλίο “ΚΑΠΟΙΟ…ΧΑΜΟΓΕΛΟ” θα βρει ο αναγνώστης τον εσωτερικό του κόσμο, που χαλκεύεται μέσα στο καμίνι των ερωτικών του παθών, για να ολοκληρωθεί σε μια σχετική προσωπικότητα με τον συνάνθρωπό του…