Λουτσία, Λουτσία

1015Trigiani, Adriana; μετάφραση Μπελίκα Κουμπαρέλη

abc85

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Λουτσία, Λουτσία

Group-73.png
1015Trigiani, Adriana; μετάφραση Μπελίκα Κουμπαρέλη
Αθήνα:Μοντέρνοι Καιροί,c2008
Τ:Lucia,Lucia;Ξένη αμερικανική λογοτεχνία, μυθιστόρημα, Δωρεά 2017
9789606910647
ΕΛ