Νεοελληνική ἀρχιτεκτονική :Ἀρχιτεκτονική θεωρία καί πράξη 1830 1980

4134 Φιλιππίδης, Δημήτρης1938

abc7574

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Νεοελληνική ἀρχιτεκτονική :Ἀρχιτεκτονική θεωρία καί πράξη 1830 1980

Group-73.png
4134 Φιλιππίδης, Δημήτρης1938
Αθήνα: Μέλισσα,1984
Καλές τέχνες, Αρχιτεκτονική, Ελλάς, Δωρεά 2018
9602041765
ΕΛ