Νεφερτίτη : Μια αρχαιολογική βιογραφία

1030Vandenberg, Philipp, 1941; μετάφραση Μαρία Μαλαγαρδή

abc1840

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Νεφερτίτη : Μια αρχαιολογική βιογραφία

Group-73.png
1030Vandenberg, Philipp, 1941; μετάφραση Μαρία Μαλαγαρδή
Αθήνα:Κονιδάρη,c1979
Ιστορία, Αίγυπτος, Πρόσωπα της Ιστορίας, Δωρεά 2018
9603920924
ΕΛ