Ντε Γκωλ και Καραμανλής = De Gaulle et Karamanlis: La Nation, L' Etat, L' Europe : Το έθνος, το κράτος, η Ευρώπη: Διημερίδα 5 και 6 Οκτωβρίου 2000

επιμέλεια Κωνσταντίνος Σβολόπουλος

abc3640

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Ντε Γκωλ και Καραμανλής = De Gaulle et Karamanlis: La Nation, L’ Etat, L’ Europe : Το έθνος, το κράτος, η Ευρώπη: Διημερίδα 5 και 6 Οκτωβρίου 2000

Group-73.png
επιμέλεια Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Αθήνα:Πατάκη,2002
Πολιτική, Προσωπικότητες της πολιτικής, Δωρεά 2017
9601603719
ΕΛ