Ξενοδοχείο Μπερτράμς

Christie, Agatha μετάφραση, Λένας Δουκίδου

441

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Ξενοδοχείο Μπερτράμς

Group-73.png
Christie, Agatha μετάφραση, Λένας Δουκίδου
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Στο παλαιικό, τυπικά αγγλικό κλίμα ενός ξενοδοχείου του Λονδίνου, η μις Μάρπλ έχει την ευκαιρία να περάση μερικές ήσυχες ημέρες γεμάτες από ευχάριστες αναμνήσεις…