Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους : φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα

1724Κορασίδου, Μαρία,1959

abc3184

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους : φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα

Group-73.png
1724Κορασίδου, Μαρία,1959
Αθήνα:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,1995
Ιστορία, Αθήνα, Κοινωνικές συνθήκες, 19ος αι., Δωρεά 2017
9607138163
ΕΛ