Οι έξι σύντροφοι και το κλειδί του αινίγματος

Bonzon, Paul-Jacques Ε. Παπαγκίκα

778

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Οι έξι σύντροφοι και το κλειδί του αινίγματος

Group-73.png
Bonzon, Paul-Jacques Ε. Παπαγκίκα
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Οι Σύντροφοι φτάνουν στη λύση του μυστηρίου, με τη βοήθεια του Καφί και αυτήν τη φορά, βρίσκουν το πραγματικό κλειδί, το κλειδί του αινίγματος…