Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής : βίος διδασκαλία "ἡ δεκάφωνος σάλπιγξ"

3876Ιωσήφ Βατοπαιδινός

abc6946

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής : βίος διδασκαλία “ἡ δεκάφωνος σάλπιγξ”

Group-73.png
3876Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Ἁγιον Ὂρος : Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου ,2016
Θρησκεία,Άγιο Όρος, Μοναχική και θρησκευτική ζωή , Δωρεά 2019
9789607735768
ΕΛ