Ο Μέγας Αλέξανδρος στην ευρωπαϊκή τέχνη

2282Επιμέλεια Νίκος Χατζηνικολάου; Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

abc4118

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Ο Μέγας Αλέξανδρος στην ευρωπαϊκή τέχνη

Group-73.png
2282Επιμέλεια Νίκος Χατζηνικολάου; Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Θεσσαλονίκη:Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη ’97”,1997
Ιστορία, Ελλάδα, Αλέξανδρος ο Μέγας, 356323 π.Χ., Δωρεά 2018 Κατάλογος έκθεσης
9608570948
ΕΛ