Ο Παρασκευάς ή η πρωτόγονη ζωή : Μια άλλη γραφή του μυθιστορήματος Ο Παρασκευάς ή το Καθαρτήριο του Ειρηνικού

1021Tournier, Michel, 19242016; μετάφραση Δημήτρης Ραυτόπουλος

abc2182

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Ο Παρασκευάς ή η πρωτόγονη ζωή : Μια άλλη γραφή του μυθιστορήματος Ο Παρασκευάς ή το Καθαρτήριο του Ειρηνικού

Group-73.png
1021Tournier, Michel, 19242016; μετάφραση Δημήτρης Ραυτόπουλος
Αθήνα:Πατάκη,1992
Ξένη παιδική λογοτεχνία, εφηβικό μυθιστόρημα, από 9 ετών, Δωρεά 2018
9602931388
ΕΛ