Ο τυφλός μουσικός

Korolenko, Vladimir μετάφραση,Αντρέας Σαραντόπουλος

187

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Ο τυφλός μουσικός

Group-73.png
Korolenko, Vladimir μετάφραση,Αντρέας Σαραντόπουλος
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Ο Κορολιένκο διακρίθηκε για τη ζωηρή και πιστή αποτύπωση του ψυχικού βίου των ρωσικών και ξένων μαζών στη Ρωσία και των ηθών και των εθίμων τους, του κακότυχου βίου των απόκληρων της ζωής που είναι ένοχοι ή πάσχουν άδικα…