Ο Χριστός πηγαίνει σ' ένα γάμο

Ευαγγέλιο του Λουκά; μετάφραση Μάγδα ΠέτρουΜποτόνη4270

abc7857

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Ο Χριστός πηγαίνει σ’ ένα γάμο

Group-73.png
Ευαγγέλιο του Λουκά; μετάφραση Μάγδα ΠέτρουΜποτόνη4270
Αθήνα:Ο λόγος,χ.χ.
Βιβλία για παιδιά, παραμύθι, Δωρεά 2017
9605100002
ΕΛ