Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα, 19962004

2024Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ.,1936

abc3652

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα, 19962004

Group-73.png
2024Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ.,1936
Αθήνα:Πόλις,c2005
Ελλάς, Προσωπικότητες της πολιτικής, Πολιτική και διακυβέρνηση, 19962004, Δωρεά 2019
9604350757
ΕΛ