Προσφυγική Ελλάδα : Φωτογραφίες απο το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών = Refugee Greece : Photographs from the archive of the Centre for Asia Minor Studies

κείμενοεπιμέλεια Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος

abc3486

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Προσφυγική Ελλάδα : Φωτογραφίες απο το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών = Refugee Greece : Photographs from the archive of the Centre for Asia Minor Studies

Group-73.png
κείμενοεπιμέλεια Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος
Αθήνα:Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών,1992
Ιστορία, Ελλάς, 1920, Φωτογραφικά Λευκώματα, Πρόσφυγες, Δωρεά 2017
9607320077
ΕΛ