Σημειώσεις του Μάλτε Λάουριτς Μπρίγκε

Rilke, Rainer Maria μετάφραση,Δ. Κ. Μπέσκου

267

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Σημειώσεις του Μάλτε Λάουριτς Μπρίγκε

Group-73.png
Rilke, Rainer Maria μετάφραση,Δ. Κ. Μπέσκου
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Ο ήρωας των “Σημειώσεων” κινείται μέσα σε καταστάσεις παρόμοιες μ’ εκείνες που μερικά χρόνια αργότερα έφερε στο προσκήνιο η υπαρξιστική λογοτεχνία: αποξένωση, ναυτία, ξένο περιβάλλον, παραφροσύνη, άγχος…