Σταύρωση χωρίς ανάσταση

Αθανασιάδης, Νίκος

530

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Σταύρωση χωρίς ανάσταση

Group-73.png
Αθανασιάδης, Νίκος
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Αναρωτιόμαστε ολοένα: Ποιός είναι ο καθένας μας σαν μονάδα μέσα σε σύνολο που μοναδικό συστατικό του για να μοιάζει σύνολο είναι ακριβώς το διαλυτικό στοιχείο που το συνιστά: η ιδιότητά του να αποτελείται από άτομα Και πασκίζουμε να πάρουμε απόκριση από πληροφοριοδότες που εμείς οι ίδιοι τους έχουμε δημιουργήσει. Για τον λόγο αυτόν και φιλοσοφούμε και θρησκευόμαστε και κάνουμε τέχνη…. -Ν.Α.