Τα έξυπνα κορίτσια δε το βάζουν κάτω...Είμαστε καλύτερες. Πώς να το κάνουμε!

Ehrhardt, Ute μετάφραση: Χρυσή Νεράντζη

811

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Τα έξυπνα κορίτσια δε το βάζουν κάτω…Είμαστε καλύτερες. Πώς να το κάνουμε!

Group-73.png
Ehrhardt, Ute μετάφραση: Χρυσή Νεράντζη
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
9600332622
ΕΛ
Οι γυναίκες έχουν την τάση να υποτιμούν τον εαυτό τους…