Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους

1134Cole, Brock; μετάφραση Ντίνα Σιδέρη

abc1986

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους

Group-73.png
1134Cole, Brock; μετάφραση Ντίνα Σιδέρη
Αθήνα:Άγκυρα,c2004
Ξένη παιδικά λογοτεχνία, εφηβικό μυθιστόρημα, από 15 ετών, Δωρεά 2017
9604220640
ΕΛ