Τα Σέρβια κατά την περίοδο 18821912 : (Από τα αρχεία του Ελληνικού Προξενείου Σερβίων, με έδρα την Ελασσόνα)

1946Αδάμου, Γιάννης Αθ.,1928

abc3490

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Τα Σέρβια κατά την περίοδο 18821912 : (Από τα αρχεία του Ελληνικού Προξενείου Σερβίων, με έδρα την Ελασσόνα)

Group-73.png
1946Αδάμου, Γιάννης Αθ.,1928
Σέρβια:Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων “Τα Κάστρα”,1995
Ιστορία, Σέρβια (Κοζάνη), 18821912, Δωρεά 2017
9608562805
ΕΛ