Το γεφύρι του Δρίνου

Andric, Ivo μετάφραση: Χρήστος Γκουβής

855

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Το γεφύρι του Δρίνου

Group-73.png
Andric, Ivo μετάφραση: Χρήστος Γκουβής
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
960031778Χ
ΕΛ
Μόνο αν διαβάσει κανείς το προφητικό αυτό έργο μπορεί πραγματικά να κατανοήσει τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ετών στη Βοσνία και να διακρίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις που πάντα λειτουργούσαν κάτω από την πολυεθνική κρούστα και το μωσαϊκό των θρησκειών…