Το κοράκι

Poe, Edgar Allan μετάφραση: Γιάννης Β. Ιωαννίδης

198

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Το κοράκι

Group-73.png
Poe, Edgar Allan μετάφραση: Γιάννης Β. Ιωαννίδης
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Το Κοράκι ξέρει μόνο μια λέξη, μοιραία για τον ποιητή και την Ποίηση: “Nevermore”. Το κεραυνοβολημένο δέντρο δεν θα ξανανθίσει ποτέ πια (To one on paradise) ούτε ο χτυπημένος αητός θα ξαναπετάξει, το πιο ανώδυνο όνομα της σιωπής (Silence) είναι το “No More”. Ποτέ πια…