Το κοριτσάκι και το ποντικάκι

NaumannVillemin,Christine;μετάφραση Αλέξανδρος Πανούσης;εικονογράφηση Marianne Barcilon3976

abc7216

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Το κοριτσάκι και το ποντικάκι

Group-73.png
NaumannVillemin,Christine;μετάφραση Αλέξανδρος Πανούσης;εικονογράφηση Marianne Barcilon3976
Αθήνα:Διάπλαση,2014
Ξένη παιδική λογοτεχνία, παραμύθι, Δωρεά 2021
9789605670207
ΕΛ