Το πλατύ ποτάμι

Μπεράτης, Γιάννης

426

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Το πλατύ ποτάμι

Group-73.png
Μπεράτης, Γιάννης
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Ο πόλεμος της Αλβανίας δίνεται ανάγλυφος. Είναι μια τοιχογραφία προσώπων και πράξεων εποχής .