Το σκάκι : θεωρία και πρακτική

Σιαπέρας, Τριαντάφυλλος Κ.

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Το σκάκι : θεωρία και πρακτική

Group-73.png
Σιαπέρας, Τριαντάφυλλος Κ.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ