Το σκάκι : πλήρης ανάπτυξη της θεωρίας και η πρακτική της εφαρμογή.

Σιαπέρας,Τριαντάφυλλος Κ.

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Το σκάκι : πλήρης ανάπτυξη της θεωρίας και η πρακτική της εφαρμογή.

Group-73.png
Σιαπέρας,Τριαντάφυλλος Κ.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
9602820012
ΕΛ