Το τέλος

Βαφόπουλος, Γ.Θ.

299

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Το τέλος

Group-73.png
Βαφόπουλος, Γ.Θ.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛ
Εξήντα έξι χρόνια κράτησα το χέρι σου, αυτό το ανυστερόβουλο λευκό σου χέρι, ω Ποίηση…