Το τελευταίο θεώρημα του Φερμά:η επική προσπάθεια επίλυσης του σημαντικότερου μαθηματικού προβλήματος στον κόσμο

4007Singh, Simon;μετάφραση Ανδρομάχη Σπανού

abc7289

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Το τελευταίο θεώρημα του Φερμά:η επική προσπάθεια επίλυσης του σημαντικότερου μαθηματικού προβλήματος στον κόσμο

Group-73.png
4007Singh, Simon;μετάφραση Ανδρομάχη Σπανού
Αθήνα:Π. Τραυλός,1997
Επιστήμες, Μαθηματικά, Δωρεά 2021
9607122976
ΕΛ