Το όνειρο της Αλεξάνδρειας

797Moix, Terenci; μετάφραση Στράτος Ιωαννίδης

abc1576

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Το όνειρο της Αλεξάνδρειας

Group-73.png
797Moix, Terenci; μετάφραση Στράτος Ιωαννίδης
Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα,2004
Ξένη Ισπανική Λογοτεχνία, Ιστορικό Μυθιστόρημα, Δωρεά 2018
9604068814
ΕΛ