Τριαντάφυλλο του χειμώνα

Donnelly, Jennifer,μετάφραση Γιάννης Σπανδωνής,58

abc68

Το βιβλίο θα κρατηθεί για 24 ώρες μέχρι τη παραλαβή του

Τριαντάφυλλο του χειμώνα

Group-73.png
Donnelly, Jennifer,μετάφραση Γιάννης Σπανδωνής,58
Αθήνα:Ωκεανίδα,c2006
Τ:The winter rose;Συλλογή ξένη λογοτεχνία,Μυθιστόρημα, Δωρεά 2017
9789604104925
ΕΛ