Πολύ σημαντικό έγγραφο. Η ανακήρυξη του Δημητρίου Θεοδωράκη από την Βαυαρική Αντιβασιλεία ως πλοιάρχου του Βασιλικού Ναυτικού το 1835. Αυτό δείχνει ότι ο ρόλος του εκτιμήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης αλλά και μετά κατά τη διάρκεια της Βαυαρικής Διοίκησης.