Απονομή διπλώματος πλοιάρχου στον Θεοδωράκη ( 1838) από το Ελληνικό Βασίλειο. Έχει ιδιαίτερη σημασία η θεσμική θωράκιση και αποκατάσταση του Θεοδωράκη. Δεν είναι κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει με άλλους αγωνιστές.