Δεδομένου ότι είχε θεσπιστεί το 1829 στην Δ Εθνοσυνέλευση του Άργους το 1829 και άρχισε να αποδίδεται από το 1833 ο Θεοδωράκης συγκαταλέγεται στους πρώτους που τον έλαβαν. Την απόδοση την υπογράφει ο Λάζαρος Πινότσης επικεφαλής του μπρικιού « Τιμολέων» ήρωα της Επανάστασης.