Ιδιαίτερα σημαντικό έγγραφο. 1 Ιουλίου 1858. Απονομή Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Σωτήρος -είχε λάβει τον Αργυρό Σταυρό-Αξιοσημείωτο ότι το έγγραφο το υπογράφει η βασίλισσα Αμαλία εν ονόματι του Βασιλέως Όθωνα.