Η οικογένεια Θεοδωράκη ήταν από τις ναυτικές οικογένειες προυχόντων της Ύδρας. Τα αδέλφια Δημήτριος και Αναστάσιος συγκαταλέγονταν στους πλοιοκτήτες και χορηγούς του ναυτικού αγώνα στην Ελληνική Επανάσταση. Ο Αναστάσης, που ήταν πρόκριτος Ύδρας από 1ης Μαΐου 1818 μέχρι την 1η Μαΐου του 1821 (Ιστορία της Νήσου Ύδρας, τ.2, σ.23) προσέφερε, κατά την 29η Μαρτίου του 1821, 13.050 γρόσια (Ιστορία της Νήσου Ύδρας, τ.2,σ.30) για τις ανάγκες του αγώνα, και ο πατέρας Αναγνώστης Θεοδωράκης έδωσε για τον ίδιο σκοπό άλλα 2.500 γρόσια. Επίσης, ανάμεσα στα 50 καράβια που διέθετε τότε η Ύδρα, τα σκάφη «Κίμων» και «Μιλτιάδης», πλοιοκτησίας Αναστάση Θεοδωράκη, συμμετείχαν και αυτά στις θαλασσομαχίες του ’21. Ο Δημήτριος Θεοδωράκης έθεσε στην υπηρεσία της επανάστασης το πλοίο του «Αριστείδης». Κι όταν στις 16 Μα ίου του 1821, οι πρόκριτοι Ύδρας διαίρεσαν το στόλο τους σε τέσσερις Μοίρες και τοποθέτησαν τον Δημήτριο στην 4η Μοίρα.