Μισθολογική αναβάθμιση στο βαθμό του πλοιάρχου για τον Θεοδωράκη από το Υπουργείο Ναυτικών ( Γραμματείες λεγόντουσαν τότε).Την υπογράφει ο Αντώνιος Κριεζής υπουργός Ναυτικών στη βραχύβια κυβέρνηση Αρμανσπεργκ, ο οποίος διετέλεσε αργότερα και πρωθυπουργός. Επιβεβαιώνεται η αναγνώριση του ρόλου του Θεοδωράκη από την Βαυαρική διοίκηση.