Προσωπική επιστολή στον Θεοδωράκη για να τον ευχαριστήσει για την συμμετοχή του στον Αγώνα από τη Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας στις 25 Ιουνίου 1825. Σημαντική η αναγνώριση της προσφοράς του εν μέσω της Επανάστασης.