Ο Δημήτριος Θεοδωράκης έθεσε στην υπηρεσία της επανάστασης το πλοίο του «Αριστείδης». Κι όταν στις 16 Μαίου του 1821, οι πρόκριτοι Ύδρας διαίρεσαν το στόλο τους σε τέσσερις Μοίρες και τοποθέτησαν τον Δημήτριο στην 4η Μοίρα, απευθυνόμενοι στον ίδιο όσο και στους άλλους συγκυβερνήτες του επισήμαναν ότι ήταν «εις χρέος να υπακούουν εκτελούντες [,..]διαταγάς και παραγγελίας με ζήλον και προθυμίαν, διά να απολαύσουν εκείνοι και οι σύντροφοι των καραβίων εν καιρώ […] τον στέφανον της δόξης και της τιμής»

Ακολουθεί το κείμενο της διακήρυξης σε ελληνικά και Ιταλικά της Καγκελαρίας της Ύδρας που ασκούσε τη διοίκηση στο νησί στις 16 Μαίου 1821 που δίνει άδεια στον Δημήτριο Θεοδωράκη και στο πλοίο του με 10 κανόνια όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται να συμμετέχει στον Αγώνα.